สรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ ประเภทประชาชน เยาชน และยุวชน ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร จ.พัทลุง

กาบัดดี้ - สรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ ประเภทประชาชน เยาชน และยุวชน ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร จ.พัทลุง สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากาบัดยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 การแข่งขันกีฬากาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 และการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้
ประเภทประชาชนชาย
1. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ได้แก่   ทีม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)  ได้แก่    ทีม ดรีมทีม
3. รางวัลรางชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ได้แก่   ทีม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา และ ทีม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทประชาชนหญิง
1. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)   ได้แก่    ทีม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)  ได้แก่    ทีม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการปราจีนบุรี
3. รางวัลรางชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ได้แก่   ทีม โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร จ.พัทลุง และ ทีม โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จ.พังงา

ประเภทเยาวชนชาย
1. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)   ได้แก่    ทีม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)   ได้แก่    ทีม โรงเรียนเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
3. รางวัลรางชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ได้แก่   ทีม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา – รปค.29 และ ทีม โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร จ.พัทลุง

ประเภทเยาวชนหญิง
1. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)   ได้แก่    ทีม โรงเรียนทองแสงขันวิทยา จ.อุตรดิตถ์ 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ได้แก่    ทีม โรงเรียนพระครูพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
3. รางวัลรางชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ได้แก่  ทีม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่ และ ทีม โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทยุวชนชาย
1. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)   ได้แก่    ทีม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ได้แก่    ทีม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา – รปค.29
3. รางวัลรางชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ได้แก่ ทีม โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์ จ.นครศรีธรรมราช และ ทีม โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จ.อ่างทอง

ประเภทยุวชนหญิง
1. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)   ได้แก่    ทีม โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จ.นครศรีธรรมราช
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ได้แก่   ทีม โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จ.กระบี่
3. รางวัลรางชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ได้แก่   ทีม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จ.พังงา และ ทีม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่

ประมวลภาพการแข่งขัน