สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย จะมีการจัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชายหาด Beach Kabaddi Thailand 2022 ระหว่างวันที่ 11 -17 ตุลาคม 2565 ณ หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่

กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย จะมีการจัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชายหาด Beach Kabaddi Thailand 2022 ระหว่างวันที่ 11 -17 ตุลาคม 2565 ณ หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย จะมีการจัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชายหาด Beach Kabaddi Thailand 2022 ระหว่างวันที่ 11 -17 ตุลาคม 2565 ณ หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย จะมีการจัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชายหาด Beach Kabaddi Thailand 2022 ระหว่างวันที่ 11 -17 ตุลาคม 2565 ณ หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย