สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย จะมีการจัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 และการแข่งขันกีฬา กาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 และการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย จะมีการจัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 และการแข่งขันกีฬา กาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 และการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการแข่งขันฯ