สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ International Kabaddi Friendly Match ระหว่างทีมชาติไทย กับ ทีมชาติศรีลังกา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารสปอร์ตคอมแพล็ค มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ International Kabaddi Friendly Match ระหว่างทีมชาติไทย กับ ทีมชาติศรีลังกา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารสปอร์ตคอมแพล็ค มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ International Kabaddi Friendly Match ระหว่างทีมชาติไทย (THAILAND) กับ ทีมชาติศรีลังกา (SRI LANKA) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ อาคารสปอร์ตคอมแพล็ค มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ International Kabaddi Friendly Match ระหว่างทีมชาติไทย กับ ทีมชาติศรีลังกา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารสปอร์ตคอมแพล็ค มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ International Kabaddi Friendly Match ระหว่างทีมชาติไทย กับ ทีมชาติศรีลังกา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารสปอร์ตคอมแพล็ค มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ International Kabaddi Friendly Match ระหว่างทีมชาติไทย กับ ทีมชาติศรีลังกา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารสปอร์ตคอมแพล็ค มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ International Kabaddi Friendly Match ระหว่างทีมชาติไทย กับ ทีมชาติศรีลังกา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารสปอร์ตคอมแพล็ค มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ International Kabaddi Friendly Match ระหว่างทีมชาติไทย กับ ทีมชาติศรีลังกา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารสปอร์ตคอมแพล็ค มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย