สรุปผลการแข่งขันและประมวลภาพการส่งแข่งขันกีฬากาบัดดี้ รายการ KEJOHANAN KABADDI WANITA 2023 Women’s Kabaddi Championsship ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

กาบัดดี้ - สรุปผลการแข่งขันและประมวลภาพการส่งแข่งขันกีฬากาบัดดี้ รายการ KEJOHANAN KABADDI WANITA 2023 Women's Kabaddi Championsship ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ส่งทีมกาบัดดี้เยาวชนหญิงทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ KEJOHANAN KABADDI WANITA 2023 Women’s Kabaddi Championsship 2023 ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยสามารถคว้าเหรียญทองแดง (อันดับที่ 3) มาสู่ประเทศไทยได้สำเร็จ

กาบัดดี้ - สรุปผลการแข่งขันและประมวลภาพการส่งแข่งขันกีฬากาบัดดี้ รายการ KEJOHANAN KABADDI WANITA 2023 Women's Kabaddi Championsship ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สรุปผลการแข่งขันและประมวลภาพการส่งแข่งขันกีฬากาบัดดี้ รายการ KEJOHANAN KABADDI WANITA 2023 Women's Kabaddi Championsship ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สรุปผลการแข่งขันและประมวลภาพการส่งแข่งขันกีฬากาบัดดี้ รายการ KEJOHANAN KABADDI WANITA 2023 Women's Kabaddi Championsship ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สรุปผลการแข่งขันและประมวลภาพการส่งแข่งขันกีฬากาบัดดี้ รายการ KEJOHANAN KABADDI WANITA 2023 Women's Kabaddi Championsship ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สรุปผลการแข่งขันและประมวลภาพการส่งแข่งขันกีฬากาบัดดี้ รายการ KEJOHANAN KABADDI WANITA 2023 Women's Kabaddi Championsship ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สรุปผลการแข่งขันและประมวลภาพการส่งแข่งขันกีฬากาบัดดี้ รายการ KEJOHANAN KABADDI WANITA 2023 Women's Kabaddi Championsship ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สรุปผลการแข่งขันและประมวลภาพการส่งแข่งขันกีฬากาบัดดี้ รายการ KEJOHANAN KABADDI WANITA 2023 Women's Kabaddi Championsship ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สรุปผลการแข่งขันและประมวลภาพการส่งแข่งขันกีฬากาบัดดี้ รายการ KEJOHANAN KABADDI WANITA 2023 Women's Kabaddi Championsship ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สรุปผลการแข่งขันและประมวลภาพการส่งแข่งขันกีฬากาบัดดี้ รายการ KEJOHANAN KABADDI WANITA 2023 Women's Kabaddi Championsship ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สรุปผลการแข่งขันและประมวลภาพการส่งแข่งขันกีฬากาบัดดี้ รายการ KEJOHANAN KABADDI WANITA 2023 Women's Kabaddi Championsship ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สรุปผลการแข่งขันและประมวลภาพการส่งแข่งขันกีฬากาบัดดี้ รายการ KEJOHANAN KABADDI WANITA 2023 Women's Kabaddi Championsship ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สรุปผลการแข่งขันและประมวลภาพการส่งแข่งขันกีฬากาบัดดี้ รายการ KEJOHANAN KABADDI WANITA 2023 Women's Kabaddi Championsship ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สรุปผลการแข่งขันและประมวลภาพการส่งแข่งขันกีฬากาบัดดี้ รายการ KEJOHANAN KABADDI WANITA 2023 Women's Kabaddi Championsship ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย