สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชายหาด รายการ “Beach Kabaddi Thailand Open 2023” ระหว่างวันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2566 ณ หาดนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชายหาด รายการ "Beach Kabaddi Thailand Open 2023" ระหว่างวันที่ 24 - 30 ตุลาคม 2566 ณ หาดนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชายหาด รายการ "Beach Kabaddi Thailand Open 2023" ระหว่างวันที่ 24 - 30 ตุลาคม 2566 ณ หาดนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชายหาด รายการ "Beach Kabaddi Thailand Open 2023" ระหว่างวันที่ 24 - 30 ตุลาคม 2566 ณ หาดนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชายหาด รายการ "Beach Kabaddi Thailand Open 2023" ระหว่างวันที่ 24 - 30 ตุลาคม 2566 ณ หาดนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชายหาด รายการ "Beach Kabaddi Thailand Open 2023" ระหว่างวันที่ 24 - 30 ตุลาคม 2566 ณ หาดนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย