การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากาบัดดี้ระดับชาติ ขั้นกลาง ( Level 2 ) ระหว่างวันที่ 19-31 มกราคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนานักกีฬากาบัดดี้แห่งชาติ จังหวัดกระบี่

กาบัดดี้ - การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากาบัดดี้ระดับชาติ ขั้นกลาง ( Level 2 ) ระหว่างวันที่ 19-31 มกราคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนานักกีฬากาบัดดี้แห่งชาติ จังหวัดกระบี่ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ฝึกสอนฯ (ภาคทฤษฎี) พ.ศ.2566

กาบัดดี้ - การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากาบัดดี้ระดับชาติ ขั้นกลาง ( Level 2 ) ระหว่างวันที่ 19-31 มกราคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนานักกีฬากาบัดดี้แห่งชาติ จังหวัดกระบี่ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ฝึกสอนฯ (ภาคทฤษฎี) พ.ศ.2566

กาบัดดี้ - การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากาบัดดี้ระดับชาติ ขั้นกลาง ( Level 2 ) ระหว่างวันที่ 19-31 มกราคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนานักกีฬากาบัดดี้แห่งชาติ จังหวัดกระบี่ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ฝึกสอนฯ (ภาคปฏิบัติ) พ.ศ.2566

กาบัดดี้ - การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากาบัดดี้ระดับชาติ ขั้นกลาง ( Level 2 ) ระหว่างวันที่ 19-31 มกราคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนานักกีฬากาบัดดี้แห่งชาติ จังหวัดกระบี่ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ฝึกสอนฯ (ภาคปฏิบัติ) พ.ศ.2566