การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน

กาบัดดี้ - การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่และเทศบาลเมืองกระบี่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 และการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563

ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระหว่างวันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2563 ณ โรงยิมสวนสาธารณะธารา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่