สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 ณ ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566 นี้

กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 ณ ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566 นี้ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023
ณ เมือง Urmia ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566 นี้

กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 ณ ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566 นี้ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 ณ ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566 นี้ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 ณ ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566 นี้ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

ขอบคุณภาพจากแฟนเพจ Facebook Kabaddi Lovers, Kabaddi360