สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Women’s Kabaddi Championship 2023 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Women's Kabaddi Championship 2023 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Women's Kabaddi Championship 2023 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Women's Kabaddi Championship 2023 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Women Kabaddi Championship 2023

กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Women's Kabaddi Championship 2023 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Women's Kabaddi Championship 2023 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมกาบัดดี้ เยาวชนหญิงทีมชาติไทย ออกเดินทางไปแข่งขัน ณ ประเทศมาเลเซีย

กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Women's Kabaddi Championship 2023 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย