ภาพการแข่งขันกาบัดดี้ รายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 เยาวชนชายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ เมือง Urmia ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566

กาบัดดี้ - ภาพการแข่งขันกาบัดดี้ รายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 เยาวชนชายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ เมือง Urmia ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

สรุปผลการแข่งขันกาบัดดี้รายการnd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 เยาวชนชายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ เมือง Urmia ประเทศอิหร่าน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566 โดยทีมกาบัดดี้เยาวชนชายทีมชาติไทย ได้อันดับที่ 5

กาบัดดี้ - ภาพการแข่งขันกาบัดดี้ รายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 เยาวชนชายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ เมือง Urmia ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - ภาพการแข่งขันกาบัดดี้ รายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 เยาวชนชายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ เมือง Urmia ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - ภาพการแข่งขันกาบัดดี้ รายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 เยาวชนชายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ เมือง Urmia ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - ภาพการแข่งขันกาบัดดี้ รายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 เยาวชนชายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ เมือง Urmia ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - ภาพการแข่งขันกาบัดดี้ รายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 เยาวชนชายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ เมือง Urmia ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - ภาพการแข่งขันกาบัดดี้ รายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 เยาวชนชายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ เมือง Urmia ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - ภาพการแข่งขันกาบัดดี้ รายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 เยาวชนชายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ เมือง Urmia ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - ภาพการแข่งขันกาบัดดี้ รายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 เยาวชนชายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ เมือง Urmia ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - ภาพการแข่งขันกาบัดดี้ รายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 เยาวชนชายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ เมือง Urmia ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - ภาพการแข่งขันกาบัดดี้ รายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 เยาวชนชายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ เมือง Urmia ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - ภาพการแข่งขันกาบัดดี้ รายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 เยาวชนชายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ เมือง Urmia ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - ภาพการแข่งขันกาบัดดี้ รายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 เยาวชนชายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ เมือง Urmia ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - ภาพการแข่งขันกาบัดดี้ รายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 เยาวชนชายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ เมือง Urmia ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - ภาพการแข่งขันกาบัดดี้ รายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 เยาวชนชายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ เมือง Urmia ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - ภาพการแข่งขันกาบัดดี้ รายการ 2nd Junior World Kabaddi Championships ( Boys ) 2023 เยาวชนชายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ เมือง Urmia ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย