การแข่งขันกีฬากาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

กาบัดดี้ - การแข่งขันกีฬากาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

การแข่งขันกีฬากาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทาน ” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2562ณ โรงยิมสวนสาธารณะธารา อ.เมือง จ.กระบี่ประเภทเยาวชนชาย

กาบัดดี้ - การแข่งขันกีฬากาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
กาบัดดี้ - การแข่งขันกีฬากาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น