สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทยขอแจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑

กาบัดดี้ - สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทยขอแจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทยขอแจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ การแข่งขันกีฬากาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ และการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ พฤษภมคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ออกไปไม่มีกำหนด