ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการแข่งขัน กีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 และการแข่งขันกีฬา กาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 และการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร อ.ตะโหมด จ.พัทลุง (หมดเขตการรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2566)

กาบัดดี้ - ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการแข่งขัน กีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 และการแข่งขันกีฬา กาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 และการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร อ.ตะโหมด จ.พัทลุง (หมดเขตการรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2566) สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย